Любить травень малювати трави, квіти, сонце, хату. Не запитує, чи можна. Все малює – він художник. Намалює озеро, комарів під лозами, хвіст красивий півню, а шпаку – шпаківню. І кульбаби у траві найсправжнісінькі, живі. Синім річку намалює – травень синю фарбу любить. І червону, й жовту, й чорну, бурякову, помідорну. Шепотять під вітром клени: — не забув ти про зелену? Віктор Бойко

Пріоритетні змістові напрямки освітнього процесу на 2017– 2018 н.р.

 Плануючи роботу педагогічного колективу на 2017 – 2018 навчальний рік, вважаємо за доцільне:

  • продовжити роботу щодо реалізації завдань Програми розвитку дошкільного навчального закладу на 2016 – 2020 р.р.;
  • продовжити роботу в рамках всеукраїнського дослідно – експериментального проекту «Варіативні моделі комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклу в загальноосвітньому навчальному закладі»;
  • освітньо – виховний процес дошкільного закладу будувати за Базовим компонентом дошкільної освіти, освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина» (наук. Керівник проекту Огнев’юк О.В., авт. колектив: Белєнька Г.В., Богініч О.Л., Богданець-Білоскаленко Н.І.);
  • забезпечити державну політику щодо охорони життя і здоров’я дітей, конституційних прав, державних гарантій дітям дошкільного віку на доступність та безоплатність здобуття якісної освіти, в тому числі дітям 5 – річного віку та дітям з особливими потребами;                                                                                            
  • активно вивчати та впроваджувати в освітньо – виховний процес інноваційні технології, позитивний педагогічний досвід.

 

Проаналізувавши  стан навчально - виховної роботи за 2016 – 2017 навчальний  рік, з метою підвищення якості навчання  та  виховання дітей, педагогічний колектив дошкільного закладу визначає ключовими пріоритетами змістового наповнення освітнього процесу в 2017 - 2018 навчальному році такі:

  • забезпечення соціального партнерства, психологічної підтримки сім'ї в контексті здоров’язбережувального розвитку дитини-дошкільника;
  • формування та розвиток математичного, інженерного мислення дошкільнят з використанням в навчально-виховному процесі сучасних роботів, робототехнічних платформ та відповідних датчиків;
  • ART-когнітивний розвиток дошкільника;
  • опанування дітьми дошкільного віку знань основ природничих наук шляхом пошуково-дослідницької діяльності.