Вересниться Вересень айстрами, жоржинами, журавлиним клекотом, де-не-де ожиною. Заграє до школярів Листячком та росами, і вітає школярів із початком осені. Недін Лариса

Пріоритетні змістові напрямки освітнього процесу на 2018– 2019 н.р.

 Плануючи роботу педагогічного колективу на 2018 – 2019 навчальний рік, вважаємо за доцільне:

  • продовжити роботу щодо реалізації завдань Програми розвитку дошкільного навчального закладу на 2016 – 2020 р.р.;
  • продовжити роботу в рамках всеукраїнського дослідно – експериментального проекту «Варіативні моделі комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклу в загальноосвітньому навчальному закладі»;
  • освітньо – виховний процес дошкільного закладу будувати за Базовим компонентом дошкільної освіти, освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина» (наук. Керівник проекту Огнев’юк О.В., авт. колектив: Белєнька Г.В., Богініч О.Л., Богданець-Білоскаленко Н.І.);
  • забезпечити державну політику щодо охорони життя і здоров’я дітей, конституційних прав, державних гарантій дітям дошкільного віку на доступність та безоплатність здобуття якісної освіти, в тому числі дітям 5 – річного віку та дітям з особливими потребами;                                                        
  • з метою створення позитивного іміджу закладу активно вивчати та впроваджувати в освітній процес інновації, позитивний педагогічний досвід.
  •  

Проаналізувавши  стан освітнього процесу за 2017 – 2018 навчальний  рік, з метою підвищення якості навчання  та  виховання дітей, педагогічний колектив дошкільного закладу визначає ключовими пріоритетами змістового наповнення освітнього процесу в 2018 - 2019 навчальному році такі:

  • забезпечення соціального партнерства, психологічної підтримки сім'ї в контексті здоров’язбережувального розвитку дитини-дошкільника;
  • формування предметно-практичної компетенції у дітей на основі впровадження інноваційних технологій розвитку здібностей і обдарованості дошкільників;
  • опанування дітьми дошкільного віку знань основ природничих наук;
  • формування та розвиток математичного, інженерного мислення дошкільнят з використанням в навчально-виховному процесі сучасних роботів, робототехнічних платформ та відповідних датчиків.