Там, де трави землю вкрили, де дощі кульбабу вмили, розгулялись сині ріки, сині ріки вероніки. Синьооку веронічку сонце чмокнуло у щічку. В її синіх оченятах грає усмішка завзята. Колосяться у травиці сині китиці-косиці, сині китиці-віночки, килимки і килимочки. Наталя Карпенко

Річний звіт про діяльність закладу

Аналіз роботи закладу дошкільної освіти

за 2017 – 2018 н. р.

Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 72 Вінницької міської ради» комбінованого типу у своєму складі має 12 вікових груп: 10 – дошкільного віку, 2 – раннього віку, з них 9 груп загального розвитку, 3 групи компенсуючі (санаторні) для дітей з неспецифічними захворюваннями органів дихання. 

Заклад укомплектовано педагогічними кадрами.

Аналіз  статистичних  даних  складу  педагогічного  колективу  

Кількісний склад педагогічних кадрів

 

Навчальний рік

Кількість педагогічних працівників

Освіта

Повна вища

Базова  вища

Неповна вища

кількість

%

кількість

%

кількість

%

2015-2016

28

18

64

3

10,7

7

25,3

2016-2017 

28

21

75

2

7,1

5

17,9

2017-2018

28

19

67,8

4

14,3

5

17,9

Організація освітнього процесу закладу дошкільної освіти в 2017 - 2018 н. р. здійснювалась згідно з Національною доктриною розвитку освіти в Україні, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базовим компонентом дошкільної освіти і була спрямована на реалізацію завдань Програми розвитку дошкільного навчального закладу на 2016 – 2020 р.р., забезпечення соціального партнерства, психологічної підтримки сім'ї в контексті здоров’язбережувального розвитку дитини-дошкільника, формування та розвиток математичного, інженерного мислення дошкільнят з використанням в навчально-виховному процесі сучасних роботів, робототехнічних платформ та відповідних датчиків, ART-когнітивний розвиток дошкільника, опанування дітьми дошкільного віку знань основ природничих наук шляхом пошуково-дослідницької діяльності.

Методична робота в КЗ «ДНЗ № 72 ВМР» упродовж  2017 – 2018 навчального року була спрямована на підвищення кваліфікації та професійної майстерності педагогів, розвиток творчого потенціалу кожного члену педагогічного колективу, а відтак – на досягнення позитивних результатів у вихованні, розвитку та навчанні дітей, оптимізації освітнього процесу.

Зміст методичної роботи в закладі будувався на основі державних документів про освіту, науково-педагогічних досліджень, навчальних планів, програм, інструктивно-методичних матеріалів з проблем організації методичної роботи, прогресивному педагогічному досвіді. З метою реалізації завдань Базового компонента дошкільної освіти, відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 13.06.2017 № 1/9-322 «Про організацію освітньої  роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році» впроваджувалася комплексна Освітня програма для дітей від 2 до 7 років «Дитина», автори: Бєлєнька Г.В., Богініч О.Л., Богданець-Білоскаленко Н.І. (вихователі всіх вікових груп).

На підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 21.02.2017 № 272 комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 72 Вінницької міської ради» у 2017-2018 н.р. працював відповідно статусу експериментального всеукраїнського рівня дослідно-експериментальної роботи за темою «Варіативні моделі комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклу в загальноосвітньому навчальному закладі». Станом на 01.06. 2018 р. завершено ІІ (теоретико-моделювальний) етап.

Дослідно-експериментальна робота на ІІ етапі була направлена на апробацію варіативної моделі комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклу закладу та умов забезпечення експерименту, підготовку дітей та педагогів щодо використання варіативної моделі.

Пріоритети надавалися побудові освітнього процесу на засадах міжпредметних зв’язків, інтеграційного підходу до розвитку, виховання й навчання дітей, які передбачали формування уявлень та вмінь дітей у галузях природничих наук, технологій, інженерії, мистецтва, математики та акценті уваги на вивченні точних наук, вихованні культури інженерного мислення, ранній профорієнтації.

Впродовж 2017-2018 н.р. в закладі були створені належні умови для підвищення професійного рівня та формування професійної компетентності педагогів. Значна увага приділялась роботі з питань самоосвіти.

Методичний кабінет закладу забезпечував педагогів необхідною періодикою, науковою та методичною літературою, рекомендованою Міністерством освіти і науки України до використання в освітньому процесі закладів дошкільної освіти.

Методична робота з педагогами будувалася на діагностично-прогностичній основі.

Методичні заходи мали інтерактивний характер та були  спрямовані на підвищення якості освітнього процесу крізь призму сучасних тенденцій розвитку дошкільної освіти.

Широко використовувалися інтерактивні форми методичної роботи з педагогами, зокрема науково-практичний семінар, семінар-практикум, робота творчої групи, відкриті покази, майстер-класи. Завідувачем Волковою Н.І. та вихователем-методистом Журавель Н.В. надавалися змістовні консультації.

Систематично проводились педагогічні години.

Варто відмітити методичні напрацювання творчої групи «Варіативні моделі комп’ютерно-орієнтованого середовища формування компетенцій дитини в дошкільному навчальному закладі» у складі завідувача Волкової Н.І., вихователя-методиста Журавель Н.В., музичних керівників Березюк М.О., Гресько К.О., вихователів Нетребської Т.Й., Ірлянової О.Я., Рябоконь К.П., Колесник Т.П., Бистрицької А.С., Малик Н.М., Цилюрик Н.Ю., Павелко А.П., Пархоменко Т.В., Зять Н.В., Каменських Г.Я., Шоломицької О.М., Шликової Н.А., Ратушняк В.М., Трегубової К.М., Кравчук В.В.

Важливим аспектом в оновленні методичної роботи ЗДО став проведений у вересні 2017 року науково-практичний семінар «Моніторинг якості дошкільної освіти: кваліметричний підхід до оцінки розвитку дитини». 

Вагому роль у методичній роботі закладу відіграв семінар-практикум «Конструктор LEGO як освітній ресурс у дошкільному навчальному закладі».

В інтерактивному режимі було побудовано педагогічні ради:  «Формування уявлень та вмінь дошкільника у галузях природничих наук» (листопад 2017 р.), «Компетентнісний підхід до здоровʼя дітей» (лютий 2018 р.), «Формування у дошкільників АRT-когнітивної культури» (квітень 2018 р.). В процесі їх проведення було застосовано такі форми роботи як інтерактивні бесіди, тренінг, дискусія, презентація досвіду роботи з елементами практикуму, інформ-кейс, методичний аукціон, робота  в групах тощо.

Переоціненню, вдосконаленню фахової майстерності педагогів закладу дошкільної освіти сприяли педагогічні читання «Авторська школа  О.А. Захаренка» (березень 2018 р.).

Вдумливо та творчо підійшли педагоги до проведення відкритих показів різних видів роботи, а саме:

-         «Як зацікавити маленького дослідника: експерименти, які можна самостійно провести вдома». Практикум для педагогів, дітей та батьків (друга молодша група № 5, вихователь Добровольська Т.А.);

-         Ознайомлення дитини молодшого дошкільного віку з фракталами, як математичними візерунками, нескінченно самоподібними геометричними фігурами. Інтегроване заняття «Шукаємо красу осені» (друга молодша група № 7, вихователь Павелко А.П.);

-         Art-когнітивний розвиток дитини раннього віку в процесі впровадження методики саморозвитку М. Монтессорі. Самостійна діяльність в зонах М. Монтессорі «А у нас все до ладу!» (перша молодша група № 8, вихователь Задоянчук М.А.

Заслуговують на увагу підготовлені і продемонстровані майстер-класи:

-         «Зарядка + дихання + масаж = здоров’я буде просто клас». Впровадження нетрадиційних технологій оздоровлення та зміцнення здоров’я дошкільника (категорія: педагоги, діти 5-го р.ж. компенсуючої (санаторної) групи № 11 для дітей з неспецифічними захворюваннями органів дихання; вихователь Трегубова К.М.) 

-         Використання в навчально-виховному процесі сучасних роботів, робототехнічних платформ та відповідних датчиків в контексті здоров’язбереження дошкільнят (категорія: педагоги, діти 5-го, 6-го р.ж.;  вчитель інформатики, заступник директора з НВР комунального закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №20 Вінницької міської ради» Слушний О.М.)

-         Інтелектуальний розвиток дитини раннього віку в процесі театралізованої діяльності (категорія: педагоги, батьки; діти 3-го р.ж. першої молодшої групи № 6; вихователь Хрустовська В.В.). 

Успішно реалізовано освітні проекти:

-         «Дошкільнятам про фрактали», вихователі Анжела Павелко, Тамара Пархоменко, Олеся Ірлянова, Тетяна Нетребська;

-         «Інтеграція оздоровчих та логіко-математичних технологій», вихователі Наталія Зять, Клавдія Трегубова;

-         «LEGO + Математика», завідувач Волкова Н.І., вихователі Анжела Бистрицька, Наталія Малик, Катерина Рябоконь, Тетяна Колесник;

-         «Формування комунікативної компетенції дошкільників засобами ІКТ», вихователь Наталія Цилюрик;

-         «Ознайомлення дошкільників з основами  біомедицини», вихователі Ольга Шоломицька, Наталія Шликова;

-         «Керуємо емоціями свідомо», вихователь Валентина Ратушняк.

Освітній проект «LEGO + Математика» (автори: завідувач Волкова Н.І., вихователі Анжела Бистрицька, Наталія Малик, Катерина Рябоконь, Тетяна Колесник) став переможцем (І місце) загальноміського конкурсу освітніх проектів у дошкільній освіті міста 2017 у номінації «Експериментальний, пошуково - дослідницький».

У 2017-2018 навчальному році були створені належні умови для формування інноваційної компетентності педагогів. Здійснювалось впровадження таких інновацій:

-         М.Монтессорі. Методика саморозвитку дитини (вихователі Шабаєва М.А., Бабій Н.О.);

-         Т.Шумей, І.Сергєєва. «Маленькі дослідники». Програма пізнавального розвитку дошкільників у пошуково-дослідницькій діяльності (вихователі Добровольська Т.А., Кравчук В.В.);

-         Н. Гавриш. Технологія мовленнєво-творчої діяльності дітей дошкільного віку (вихователь Цилюрик Н.Ю.);

-         Л. Фесюкова. Виховання казкою (вихователі Рябоконь К.П., Колесник Т.П.);

-         В. Сухомлинський. Педагогічна спадщина (вихователі Пархоменко Т.В., Павелко А.П.).

Впроваджувалися елементи парціальної програми С. Боднар, А. Гончарук, Н. Заводяної "Музично-оздоровчі мандрівки з дітьми п’ятого року життя: програма і методичні рекомендації" (Музичні керівники Березюк М.Ю., Гресько К.О.). 

Високої ефективності у формуванні ключових компетенцій дошкільників досягнено в результаті впровадження в освітній процес Програми з основ соціальної і фінансової освіти дітей дошкільного віку «Афлатот» (старша група № 3, вихователі Бистрицька А.С., Малик Н.М.).

Значна робота проведена по впровадженню позитивного педагогічного досвіду Є. Колосарьової «Дошкільний навчальний заклад і сім’я. Гуманізація відносин» (друга молодша група № 5, вихователь Кучерук Г.І.).

Узагальнено вивчення досвіду педагогічної діяльності вихователя Рябоконь К.П. «Пізнавальний розвиток дошкільника засобами дидактичної гри».

Чільне місце в освітньому просторі закладу посіли ІКТ-технології, що впроваджувались на адміністративному, методичному рівнях та в освітньому процесі.

Фундаментальною складовою інформації, відкритості освіти, наближення її змісту до потреб повсякденного життя кожної сім’ї, кожної дитини КЗ «ДНЗ № 72 ВМР» діяв сайт.

Як складова моделі діяльності ЗДО щодо формування ключових компетенцій дошкільників використовувався комплекс інтернет-сервісів, у тому числі блоги вихователя-методиста, музичних керівників та усіх вікових груп.

Методичні та практичні напрацювання  КЗ «ДНЗ № 72 ВМР» в рамках дослідницько-експериментальної роботи всеукраїнського проекту «Варіативні моделі комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклу в загальноосвітньому навчальному закладі» було успішно представлено на Дев’ятій Міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті» та Шостій міжнародній виставці освіти за кордоном «World Edu» у номінації «SТЕМ-освіта – від уроку до інновації», де методична розробка «Інноваційний дослідницький майданчик дошкільного навчального закладу як чинник модернізації системи освіти» (автори Гриб’юк О.О.,  Волкова Н.І., Журавель Н.В.) стала Лауреатом І ступеня (Золота медаль).

В рамках виставки проведено майстер-клас «Виготовлення листівки за допомогою фрактальних зображень», майстер - вихователь КЗ «ДНЗ № 72 ВМР» Пархоменко Т.В., ART-room «Чарівна  сила  природи» (комплексне використання інноваційних оздоровчих технологій у дошкільному навчальному закладі), автори - вихователі Шликова Н.А., Шоломицька О.М.

Методичний посібник «Вивчення точних наук в закладі дошкільної освіти в аспекті впровадження інноваційних  технологій STEM-навчання» (автори Волкова Н.І., Журавель Н.В.) було представлено на Дев’ятій Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти - 2018», визначено переможцем та нагороджено Золотою медаллю у тематичній номінації «Застосування інноваційних технологій STEM-навчання в аспекті розвитку здібностей вихованців, учнів і молоді».

Навчально-методичний посібник  «Ознайомлення дошкільників з фракталами»,  над яким працювала творча група у складі Волкової Наталії Іванівни, завідувача,  Журавель Наталі Володимирівни, вихователя-методиста, Бистрицької Анжели Степанівни, Малик Наталії Миколаївни, Ірлянової Олесі Яківни, Зять Наталії Вікторівни, Колесник Тетяни Петрівни, Нетребської Тетяни Йосипівни, Павелко Анжели Петрівни, Пархоменко Тамари Віталіївни, Рябоконь Катерини Петрівни, Трегубової  Клавдії Мойсеївни, Шликової Наталії Анатоліївни, Шоломицької Ольги Михайлівни, вихователів   комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад №72 Вінницької міської ради» у міському конкурсі «Кращий навчально-методичний посібник 2018» у рамках акції «Ярмарок фахових сподівань» загальноміського проекту «Ім’я в освіті міста» здобув І місце у номінації «Навчально-методичний посібник закладів дошкільної освіти», набрав найбільшу кількість балів і став переможцем конкурсу, володарем «Подільської Вікторії».

В закладі широко застосовувався інтегрований підхід до організації освітнього процесу, у своїй практиці педагоги поєднували використання комп’ютерних технологій з конструктивно-будівельною діяльністю.

У червні 2018 р. проведено Третій Вінницький відкритий сімейний LEGO-турнір за темою «Подорож краплинки», у якому змагалися 11 команд із КЗ «ДНЗ № 30 ВМР», КЗ «ДНЗ № 72 ВМР». Почесними гостями турніру стала команда «BitCoin» (комунальний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20 Вінницької міської ради».

У жовтні 2017 р. проведено Перший архітектурний конкурс серед вихованців КЗ «ДНЗ № 72 ВМР», головне завдання якого - розкриття теми «Вінниця дитячими очима» шляхом будівництва моделі та презентації проекту, а саме: наочне відтворення відомих визначних місць, площ, вулиць, природних об’єктів міста, занурення в історію створення об’єкту.
Турніри та конкурс стали проявом сімейної ініціативи, громадської свідомості й активності, втіленням неймовірних рішень.

Педагогічні працівники систематично підвищували фаховий рівень та педагогічну майстерність, брали участь  в методичних об’єднаннях, семінарах, майстер-класах, міських конкурсах тощо.

Колективна робота вихованців та педагогів закладу «В Новий рік Дружок іде, подаруночки несе» стала переможцем міської виставки-конкурсу новорічних композицій «Зимова феєрія –  2017».

З метою обміну досвідом роботи кращих педагогів у лютому 2018 р.  проведено педагогічну майстерню для вихователів середніх груп міста «Я роблю це так…» на тему «Розвиток інженерного мислення дитини засобами пізнавального конструювання» (вихователь Рябоконь К.П.).

У травні 2018 р. під час міського методичного об’єднання «Міжпредментні зв’язки як дидактичний інструмент керованого зближення знань, умінь і навичок збереження здоров’я дошкільника», проведеного на базі ЗДО,  педагоги закладу поділилися із вихователями молодших груп міста своїми напрацюваннями із впровадження нестандартного конструювання». У робочій програмі методоб’єнання слід виокремити  пізнавально-розвивальне шоу «Смачні сторінки Великої Дитячої Кулінарної книги» (вихователь Каменських Г.Я.), геокешинг «Ідеальний рецепт здоров’я, краси та інтелекту» (вихователь-методист Журавель Н.В., вихователі Трегубова К.М., Нетребська Т.Й., Бабій Н.О., музичний керівник Березюк М.Ю.). Методоб’єднання проведено у форматі STREAM-освіти: поєднання опанування теорії із застосуванням знань та напрацьованих навичок у повсякденному житті.

На засадах розуміння тактики оновлення змісту дошкільної освіти на базі КЗ «ДНЗ № 72 ВМР» проведено і заняття міської школи молодого вихователя-методиста: майстер-клас «Використання ІКТ в освітньому просторі закладу дошкільної освіти».

Вихователі Журавель Н.В., вихователь-методист, Добровольська Т.А., Колесник Т.П., вихователі, підвищили кваліфікацію при КВНЗ «ВАНО», Бабій Н.О., Каменських Г.Я., Рябоконь К.П., Малик Н.М., Трегубова К,М. – пройшли І етап курсів підвищення кваліфікації.

За наслідками чергової атестації у 2017-2018 навчальному році встановлено 11 тарифний розряд Задоянчук Мирославі Андріївні, вихователю, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» Добровольській Тетяні Арсентівні, Павелко Анжелі Петрівні, вихователям, встановлено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії» Зять Наталії Вікторівні, вихователю, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» Трегубовій Клавдії Мойсеївні, вихователю, встановлено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» Журавель Наталі Володимирівні, вихователю-методисту, Шликовій Наталії Анатоліївні, Шоломицькій Ользі Михайлівні, вихователям, присвоєно педагогічне звання «вихователь-методист» Шликовій Наталії Анатоліївні, Шоломицькій Ользі Михайлівні, вихователям, відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «старший вихователь»  Журавель Наталі Володимирівні, вихователю-методисту; нагороджено Грамотою Департаменту освіти Вінницької міської ради Зять Наталію Вікторівну, Трегубову Клавдію Мойсеївну, вихователів, нагороджено Почесною грамотою Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації Шликову Наталію Анатоліївну, Шоломицьку Ольгу Михайлівну, вихователів.

Впродовж року в закладі працювали  гуртки за здібностями та інтересами дітей, що давало можливість задовольняти потребу й цікавість дітей до певного виду діяльності, розвивати їхні природні задатки, активізувати дитячу творчість, своєчасно виявляти обдарованість:

-         «Калиновий край» (народознавство), друга молодша група № 5 (4 – й рік життя), вихователь Кучерук Г.І.;

-         «Шукачі фракталів» (природничо-математичний розвиток дошкільника), друга молодша група № 7 (4 – й рік життя), вихователі Пархоменко Т.В., Павелко А.П.;

-         «Радість руху» (фізкультурно-оздоровчий розвиток дошкільника, друга молодша група № 9 (6 – й рік життя), вихователь Каменських Г.Я.;

-         «Цікава математика з фракталами»  , середня група № 1 (5 – й рік життя), вихователі Нетребська Т.Й., Ірлянова О.Я.;

-         «Ключі до знань» (розвивальні ігри), середня  група № 2 (5 – й рік життя, вихователь Рябоконь К.П.;

-         «Любій малечі про цікаві речі» (пізнавальний розвиток), середня  група № 3 (5 – й рік життя), вихователі Малик Н.М., Бистрицька А.С.;

-         «Світ дитячих емоцій»    , середня  група № 11 (5 – й рік життя), вВихователь Ратушняк В.М.;

-         «Паросток» (моральне виховання)   , старша група № 4 (6 – й рік життя), вихователь Цилюрик Н.Ю.;

-         «Абетка чеснот юного українця» (морально-правове виховання старшого дошкільника), старша група № 10 (6 – й рік життя), вихователь Шоломицька О.М.;

-         «Мала академія дослідників» (пошуково-дослідницька діяльність), старша група № 12 (6 – й рік життя), вихователь Кравчук В.В.;

-         «Вчимося англійської мови», Дошкільні групи № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, керівник Мартинюк Т.М.

Окремою ланкою методичної роботи у 2017-2018 н. р. стала організація взаємодії з родинами вихованців. Провідною формою роботи з батьками, яка характеризувалася значною педагогічною доцільністю, були групові та загальні батьківські збори, де батьки мали змогу детальніше дізнатися про специфіку діяльності закладу в цілому, груп та окремих служб (медичного кабінету та харчоблоку).

Вихователями надавались консультації для батьків. Діяв клуб взаємодії з батьками «Я – маленька людина» (керівник: вихователь Кучерук Г.І.).

Проблемами, які потребують вирішення в роботі з батьками, виступають:

-         всебічне вивчення багатоаспектної специфіки кожної сім’ї;

-         індивідуальний підхід до роботи з сім’ями вихованців ЗДО;

-         підвищення психолого-педагогічної культури батьків.

Велика увага в закладі приділялася забезпеченню якісної підготовки дітей до навчання в школі. З цією метою у 2017-2018 н.р. вихованці старших груп № 4,10,12 прийняли участь у святковій лінійці, присвяченій Дню знань, проведено спільні методичні заходи за участю педагогів дошкільного закладу та загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів із спеціалізованими класами з поглибленим вивченням математики і фізики № 34, екскурсії до школи (знайомство з класом, бібліотекою, спортивною залою, стадіоном).

Аналізуючи результати обстеження рівня підготовки до школи дітей 6-річного віку, виявилось, що із обстежених  дітей ознак неготовності не виявлено. Діти  мають  гарний рівень  знань і уявлень про навколишній світ, сформованість мислительних  операцій та мовлення. Вони добре орієнтуються в найближчому оточенні, родинних зв’язках, природних явищах. Мають достатній рівень знань  з грамоти: диференціюють голосні, тверді і м’які  приголосні звуки, розрізняють поняття слово, звук, склад, речення тощо.

 

Зведена інформація

про готовність дітей старшого дошкільного віку (випускників 2018 року) до навчання в школі

 

 

№ старшої групи

Вихователі

Кількість дітей старшого дошкільного віку

Високий рівень  (%)

Достатній рівень (%)

Середній рівень(%)

4

Цилюрик Н.Ю.

38

87

13

0

10

Шликова Н.А.

Шоломицька О.М.

20

57

43

0

12

Кравчук В.В.

Шевчик Г.О.

37

72

18

10

Всього

95

72 %

25 %

3 %

 

Методична робота з педагогами будувалася на діагностично-прогностичній основі, базувалася на глибокому аналізі роботи під час проведення освітнього процесу. Реалізовано програму діагностування професійної компетентності педагогів за рівнем педагогічної майстерності, яка

здійснювалася за допомогою анкет, діагностичних карт, карто­схем та аналізу педагогічної діяльності педагогів. Здійснення моніторингу якості освіти, педагогічної майстерності педагогів стало реальним підґрунтям для втілення шляхів реалізації пріоритетних напрямів роботи ЗДО і дозволяло вчасно корегувати і надавати методичну допомогу в розв'язанні певних освітніх проблем. Педагогічне діагностування навчальних досягнень дітей здійснювалося тричі на рік. Педагогічне діагностування дошкільників засвідчило, що діти всіх вікових груп засвоїли програмові завдання на достатньому рівні, а моніторинг професійної майстерності педагогічного колективу показав, що педагоги закладу мають оптимальний та достатній рівні професійної майстерності.

На виконання річного плану роботи велику увагу впродовж навчального року колектив закладу приділив формуванню здоров’язберігаючої компетентності дітей. Ефективність оздоровчих заходів визначалася тим, що поєднувалася тривала комплексна інтенсивна оздоровчо-профілактична робота з корекційно-педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників. Дитину оточували кваліфіковані педагоги, медичний персонал, які постійно здійснювали моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування, контроль за виконанням оздоровчих заходів, призначень лікаря, підтримували інтерес дитини до власного здоров’я.

Вихователі майстерно підібрали цікаві форми роботи, що спрямовувались на розширення знань дітей, що впливають на збереження та зміцнення власного здоров’я, можливості вдосконалення свого організму. Широко були застосовані практичні методи  та інтерактивні методи навчання,  ефективно використані різноманітні засоби художньо-мовленнєвої діяльності, дитячі мультфільми, мультимедійні презентації, зміст яких був націлений на формування компетентності дітей щодо важливості активної рухової діяльності, необхідності достатньому перебуванню на свіжому повітрі, необхідності загартовуватись, раціонально харчуватись з використання корисної їжі, значення для здоров’я цікавого і корисного відпочинку,  вироблення навичок керування своїми емоціями, орієнтування у фізіологічних змінах свого організму.

 Упродовж навчального року медичною сестрою Захаровою Г.С., лікарем Кушнірук Л.П. та адміністрацією на заняттях з фізичної культури проводились заміри моторної щільності та тренуючого ефекту. Результати замірів свідчать про те, що моторна щільність занять в усіх вікових групах коливається у межах норми від 70% до 90%. Тренуючий ефект відповідав нормі в усіх вікових групах 130-150 уд./хв.

Значний вплив у підвищенні рівня фізичного розвитку, зниженні захворюваності окремих категорій вихованців відіграло поповнення матеріально-технічної бази закладу, вікових груп спортивним інвентарем відповідно до «Типового переліку обов'язкового обладнання, навчально – наочних посібників та іграшок в дошкільних закладах» й ефективне використання їх на заняттях та під час проведення профілактично – оздоровчих заходів: під час проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму продовж дня, загартовуючих заходів, рухливих ігор, ігор-естафет тощо.

У кожній віковій групі за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями наявний  листок здоров’я вихованців, згідно з яким  проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

Питання захворюваності, відвідування та харчування дітей систематично розглядалися на засіданнях при завідувачеві, аналізувалися показники та розроблялися заходи щодо їх покращення.

 

Аналіз рівня захворюваності дітей

(кількість випадків)

 

 

Загальна  захворюваність

Ранній вік

Дошкільний  вік

Повітряно-крапельні

Пневмонія

2-17-2018 н.р.

1026

409

617

320

1

 

Аналіз рівня захворюваності дітей санаторних груп з хронічними захворюваннями дихальних шляхів

(в промілях)

 

 

Старша  група

Середня  група

Друга молодша  група

Повітряно-крапельні захворювання

Загальна  захворюваність

2013-2014 н.р.

281

481

199

204

322

2014-2015 н.р.

250  

       430          

181

207

300

2015-2016 н.р.

212

405

179

200

295

2016-2017 н.р.

216

381

161

186

273

2017-2018 н.р.

204

168

368

206

730

 

Великого значення надано увагу проведенню оздоровчих заходів, загартуванню дітей в умовах дошкільного закладу та сім’ї з метою зниження захворюваності дітей (загартування повітрям і водою, вживання вітамінів, часнику, цибулі, лимонів), оздоровлення вихованців закладу засобами кріотерапії та галотерапії. На належному рівні проводилась робота щодо попередження дитячого травматизму та забезпечення безпеки життєдіяльності, а також проведення занять як з працівниками, так і з дітьми з правил поведінки, надання першої допомоги у надзвичайних ситуаціях.

Прикінцевим результатом проведеної роботи стало формування у дітей свідомого ставлення до особистого здоров’я, усвідомлення того, що «Я – духовно здоровий», «Я – психічно здоровий», «Я – духовно здоровий», «Я – соціально здоровий».

Проведена системна та послідовна управлінська, методична  та організаційно-педагогічна робота сприяла успішному виконанню поставлених завдань на навчальний рік.