Там, де трави землю вкрили, де дощі кульбабу вмили, розгулялись сині ріки, сині ріки вероніки. Синьооку веронічку сонце чмокнуло у щічку. В її синіх оченятах грає усмішка завзята. Колосяться у травиці сині китиці-косиці, сині китиці-віночки, килимки і килимочки. Наталя Карпенко

Про наш садок

    Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад № 72  Вінницької міської ради" – це заклад комбінованого типу, який у своєму складі має 12 вікових груп: 10 – дошкільного віку, 2 – раннього віку, з них 9 груп загального розвитку, 3 групи компенсуючі (санаторні) для дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання. Дитячий контингент налічує 385 осіб, з них  72 - раннього віку, 313 – дошкільного.

   Йдучи у ногу з часом, педагоги дошкільного навчального закладу впроваджують новітні технології особисто-орієнтованого навчання і виховання за визначеним у концепції пріоритетним напрямком освітньої діяльності – здоров’язбережувальний розвиток дитини-дошкільника.

   Сьогодення ставить високі вимоги перед дошкільною освітою, зокрема перед кожним педагогом. Виховати дитину майбутнього - дослідника, мислителя, винахідника, творця – це одне із найважливіших завдань. Реалізувати його нам допомагає Державний компонент дошкільної освіти. У закладі створено сприятливі умови для прогресивного всебічного розвитку особистості. У всіх групових приміщеннях облаштовані розвивальні осередки: ігровий, бібліотечний, художній, музичний, етнографічний, природознавчий, валеологічний, спортивний, усамітнення. Вони відповідають інтересам та потребам дітей, заохочують малюків до дослідження та пізнання навколишнього світу.

   Велика увага приділяється спрямуванню зусиль педагогічного колективу на побудову навчально-виховного процесу на засадах розвивальної педагогіки, спрямованої на раннє виявлення та найбільш повне розкриття потенціалу (здібностей) у дітей, з урахуванням їх вікових та психологічних особливостей, реалізацію сучасного особистісно орієнтованого підходу до дітей, який передбачає формування в дитини здібностей і бажання усвідомлювати себе як особистість.

   У ЗДО створені належні умови для підвищення професійного рівня та формування інноваційної компетентності педагогів.

   Інноваційна діяльність закладу нерозривно пов'язана з впровадженням інноваційних технологій з прогнозованим результатом. В закладі успішно впроваджуються такі  інновації як методика саморозвитку дитини М. Монтессорі, програма пізнавального розвитку дошкільників у пошуково-дослідницькій діяльності Т. Шумер, І. Сергєєвої. «Маленькі дослідники», технологія мовленнєво – творчої діяльності дітей дошкільного віку Н. Гавриш, педагогічна спадщина В. Сухомлинського.

   В результаті реалізації однієї із основних складових Моделі здоров’язбережувального розвитку дитини - дошкільника дошкільний заклад відкрив для себе нові можливості впровадження таких інноваційних здоров'язбережувальних технологій як сміхотерапія, ігротерапія, сенд – плей, танцювально – рухова програма «Са – Фі – Данс», імаготерапія (використання у цілях терапії гри образами в умовах творення особистістю образу самого себе), кольоротерапія. Впроваджується креативна лікувально – профілактична гімнастика, з лютого 2013 року у компенсуючих (санаторних) групах для дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання - кріотерапія. З метою профілактики та оздоровлення вихованців закладу у березні 2013 року зусиллями батьків та колективу у закладі організовано роботу соляної кімнати.

   Інноваційний менеджмент здоров’язбережувального напрямку діяльності дошкільного закладу передбачає розробку освітніх проектів фізкультурно – оздоровчого спрямування. Так в закладі реалізовано освітні проекти «Джерела здоров’я», «Лікарські рослини Поділля», «Сучасне заняття», до авторського складу яких ввійшли творчі педагоги. Спільно з Вінницькою обласною громадською організацією «Територія мам» реалізовано проект «Разом з мамою».


Участь комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад № 72 Вінницької міської ради» в експериментальній діяльності


1

Тема дослідження

Варіативні моделі комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклу в загальноосвітньому навчальному закладі

2

Рівень експерименту (всеукраїнський, обласний, міський)

Всеукраїнський рівень

3

Наказ про початок експерименту (реквізити, зміст наказу)

1.  Наказ МОН України від 05.02.2016 р. № 88 «Про проведення  дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня за темою «Варіативні моделі комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклу в загальноосвітньому навчальному закладі»

 2. Наказ МОН України від 21.02.2017 р.  № 272 «Про завершення І (аналітико-констатувального) етапу та розширення бази для проведення дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня за темою «Варіативні моделі комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклу в загальноосвітньому навчальному закладі»

4

Наукові керівники (місце роботи, посада, кваліфікаційна категорія, педагогічне, вчене звання, науковий ступінь)

Гриб’юк Олена Олександрівна.

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, провідний науковий співробітник відділу комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання, кандидат педагогічних наук

5

Термін проведення етапів дослідження

Початок: лютий 2016 р.

Завершення: червень 2019 р.

Перший етап дослідження:

аналітико-констатувальний (лютий 2016 р. – червень 2016 р.).

Другий етап дослідження:

теоретико-моделювальний (вересень 2016 р. – червень 2018 р.).

Третій етап дослідження:

узагальнювально-впроваджувальний (вересень 2018 р. – червень 2019 р.).


 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

     

     Педагоги закладу приймають активну участь у методичній роботі вінницького дошкілля, у Всеукраїнських та міжнародних конкурсах, зокрема Міжнародному відкритому конкурсі-фестивалі дитячої, юнацької і педагогічної творчості «Мы ИГраем» у номінації «Мультимедійний навчально-методичний супровід», Всеукраїнських конкурсах освітнього порталу «Педпреса» «Здоров’язбережувальні технології», «Вільний розчерк», «Співочий простір», «Казкова фантазія», конкурсі дитячих майданчиків «У дитячому садочку - як у барвистому віночку!».

   Колектив завжди знаходиться в пошуку. Педагоги постійно праг­нуть власного творчого професійного зростання, поповнення скарб­нички цікавих творчих знахідок, відкриття нової осяйної і часто не­легкої дороги до нових звершень.

   Розмірковуючи над сутністю пріоритетного напрямку діяльності дошкільного закладу, здоров’язбережувального розвитку дитини – дошкільника, його перспективністю та реаліями сьогоднішніх здобутків, хочеться вірити, що за нами майбутнє...